UDRUŽENJE INTERNISTA SRBIJE

Dobrodošli

Pratite Kongres uživo klikom na link

KOngres udruženja internista srbije

Od teorije do prakse

08 - 11. Jun 2023.

Vrnjačka Banja, Hotel Fontana

Poštovane koleginice i kolege, 

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da je Upravni odbor Udruženja internista Srbije doneo odluku da se XXII Kongres UIS održi od 8 do 11. juna 2023.godine u hotelu Fontana u Vrnjačkoj banji.

Priprema Programa kao i akreditacija Kongresa je u toku.

Tehnički organizator biće SMART TRAVEL PC)

Sve informacije vezane za Kongres možete pronaći na sajtu www.uis.org.rs

Unapred zahvalan ,

Prof. dr Dragan Lović 

Predsednik UIS

XXI Kongres UIS je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa:
12 bodova za predavače
 9 bodova za usmenu prezentaciju
 7 bodova za poster prezentaciju
 6 bodova za pasivno učešće

Odluka 153-02-312/2022-1 od 9.05.2022.
Evidencioni broj A-1-921/22

PRIJAVA RADOVA

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektronski, on-line, slanjem na e-mail adresu: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs

Rok za prijem sažetaka je 5. maj 2023. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu Izvršnog organizatora. Radovi mogu biti prihvaćeni za usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

PRAVILA ZA PRIJAVU SAŽETAKA

GLAVNE TEME KONGRESA

• Alergologija
• Endokrinologija
• Gastroenterologija
• Hematologija
• Kardiologija
• Nefrologjia
• Pulmologija
• Reumatologija

OBLICI RADA KONGRESA

1.Plenarna predavanja
2.Simpozijumi
3.Oralne prezentacije
4.Komercijalni simpozijumi

IZLOŽBA

U toku rada Kongresa, na sajtu Udruženja internista Srbije biće održana virtualna  izložba najpoznatijih proizvođača lekova i druge medicinske opreme. Detaljne informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi mogu se dobiti od Izvršnog organizatora Kongresa.

Pozdravna reč organizatora

Poštovane koleginice i kolege,

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je Upravni odbor Udruženja internista Srbije doneo odluku da se XXI Kongres UIS održi od 11 do 14. juna 2022. godine i to kombinovano: uživo i u virtualnom formatu.

U zavisnosti od epidemiološke situacije, ideja je, da u predloženom terminu održimo Kongres uživo u Vrnjačkoj Banji, uz poštovanje svih mera koje budu propisane i vezane za pandemiju COVID 19 u junu mesecu.

Stručni deo Kongresa odvijaće se uživo u Hotelu Fontana sa mogućnošću da se predavanja i simpozijumi prenose paralelno i putem video linka preko sajta UIS.

Takodje, razumemo i situaciju u kojoj se nalazimo, u mogućnosti smo da organizujemo i virtualna predavanja koja će se snimati  i uživo prenosti na Kongresu ili reprodukovati u dogovorenom terminu.

Ovom prilikom Vam šaljemo prvu imformaciju vezanu za Kongres.

Napominjemo da je pokrenuta procedura akreditacije Kongresa kod ZSS.

Tehnički organizator i ove godine biće SMART TRAVEL PCO.

U narednom preriodu dostavićemo i ostale informacije.

Verujemo da će ovo biti dobra prilika da se vratimo tradicionalnim kongresima i kongresnom druženju na način na koji smo navikli, a mi ćemo se potruditi da napravimo kvalitetan naučni program.

Unapred zahvalan,

Prof. Dr Dragan Lović

Predsednik UIS

XXI KONGRES UDRUŽENJA SRBIJE

Organizator

Udruženje internista Srbije

Koorganizatori

Udruženje za dijabetes Srbije
Udruženje gastoenterologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Udruženje za aterosklerozu Srbije
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije

Srpsko Lekarsko društvo

Pokrovitelji

European Federation of Internal Medicine (EFIM)
International Society of Internal Medicine (ISIM)

ODBORI:

Predsednik Udruženja internista Srbije
Prof. dr Dragan Lović

Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Miodrag Krstić

Generalni sekretar Kongresa
Doc. dr Marija Zdravković

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

PRIJAVA ZA KONGRES

Uputstvo za pisanje sažetaka

SPONZORI KONGRESA

Generalni sponzor

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

Istorijat Udruženja internista Srbije

Jugoslovensko internističko društvo (JID) osnovano je 1959.godine. Pvi kongres internista održan je 1959.godine u Opatiji. Nakon toga održani su i kongresi u Sarajevu (1961.god.) i Skoplju (1969.god.). Sledeći skup internista bili su internistički dani koji su održani 1996.god u Igalu.

Virtualno predavanje u organizaciji Udruženja internista Srbije
17. Decembar 2020, Četvrtak 16.30- 17.30

AT blokatori kroz kardiovaskularni kontinuum

Moderatori : Prof. dr Dragan Lović, Prof.dr Ivan Tasić

D. Lović, I. Tasić . Uvod
D. Lović. RAAS blokatori -sličnosti i razlike
D.Lović. AT -Blokatori u lečenju hipertenzije kod bubrežnih bolesnika –
poseban osvrt na telmisartan
I.Tasić. Metabolički profil telmisartana u lečenju srčanih oboljenja

MIRCIM 2020 with EFIM Day

McMaster International Review Course in Internal Medicine
MIRCIM 2020 (on May 8)
European Federation of Internal Medicine EFIM Day
7-9. May 2020.  Kraków, Poland

Internal Medicine Trainning

It is with great pleasure that we invite you to attend the 20th International Internal Medicine Training Meetings, which will take place in Belgrade, Serbia, on March 6th to 8th 2020 in collaboration with Turkish Society of Internal Medicine and Serbian Association of the Internal Medicine.

Metropol Palace Hotel

March 6-8 2020

error: Content is protected !!