Istorijat Udruženja internista Srbije

Jugoslovensko internističko društvo (JID) osnovano je 1959.godine. Pvi kongres internista održan je 1959.godine u Opatiji. Nakon toga održani su i kongresi u Sarajevu (1961.god.) i Skoplju (1969.god.). Sledeći skup internista bili su internistički dani koji su održani 1996.god u Igalu.

29. godina nakon tre ćeg kongresa internista održan je IV kongres interne medicine Jugoslavije u Igalu 1997.godine. Društvo je promenilo ime u Udruženje internista Jugoslavije, a za prvog predsednika izabran je Prof. dr Maksimilijan Kocijančić.

Usledili su, nakon toga, V kongres interne medicine ( Beograd 1998.god.) i VI Kongres interne medicine Jugoslavije ( Beograd 2000.god.).

Udruženje internista je organizovalo 2001. god. u Igalu i I Internacionalni simpozijum interne medicine Regionalne asocijacije ISIM-a, na kome su osim lekara iz SRJ učestovali i lekari iz 12 zemalja.

VIII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore održan je od 20-24.juna 2006.g. u Igalu, a predsednik organizacionog odbora bio je Prof.dr Ivan Zgradić.

Predsednik Udruženja internista Srbije od 2010 – 2022. god. bio je Prof. dr Branko Lović

Rukovodstvo Udruženja internista Srbije

2022 - 2026. god.
Članovi predsedništva Udruženja internista Srbije:
  • Dragan Lović – Predsednik
  • Marija Zdravković – Sekretar
  • Darko Antić
  • Dejan Sakač
  • Goran Koraćević
Članovi nadzornog odbora Udruženja internista Srbije:
  • Zorica Cvetković – Predsednik nadzornog odbora
  • Dragan Djordjević
  • Živoslava Branković
Naučni odbor Udruženja internista Srbije
  • Miodrag Krstić – Predsednik
Članovi

Svetlana Apostolović
Branko Beleslin
Mirjana Bogić
Vesna Bošnjak-Petrović
Nemanja Damjanov
Dragomir Damjanov
Dragan Đorđević
Igor Ivanov
Dragana Jovanović
Miodrag Krstić
Nebojša M. Lalić
Petar Miljić
Tomica Milosavljević
Marija Mitić-Milikić
Radomir Naumović
Miodrag Ostojić
SanjaSimić-Ogrizović
Ivana Stanković
Ivan Tasić
Violeta Vučinić

Glavni urednik časopisa INTERNIST
  • Aleksandar Nagorni
error: Content is protected !!