20. SIPOZIJUM UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE

Poštovane koleginice i kolege,

 

S obzirom na razvoj  i nestabilnu situaciju vezanu za epidemiju COVID-19 u našoj zemlji i regionu, , želeli bismo pre svega da svima pružimo podršku i poželimo što skoriji kraj epidemije ili bar njeno slabljenje.

Jasno je da smo u postojećim okolnostima, a u skladu sa važećim preporukama, prinuđeni da otkažemo kongres u dosadašnjem formatu tradicionalnog stručnog sastanka.  Odluku smo doneli da bi pre svega zaštitili sve predavače, učesnike, partnere i sve druge koji su nas podržavali u prethodnim godinama i time doprineli bezbednosti svih nas.

Prateći trendove u saglasju sa vodećim kongresima u Evropi i svetu, odlučili smo da se umesto tradicionalnog sastanka, ove godine održi ON- LINE 20. SIMPOZIJUM UIS U TERMINU 27-29. AVGUST. (Sajt UIS).

Na ovaj način, omogućili bismo kontinuirani razvoj na polju kontinuiranog obrazovanja iz interne medicine.

Program Kongresa biće modifikovan i u narednom period bićete  obavešteni.

S poštovanjem

Orgenizacioni Odbor Kongresa UIS

SPONZORI SIMPOZIJUMA

Generalni sponzor

Pozdravna reč organizatora

Poštovane koleginice i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete u radu XX Kongresa Udruženja internista Srbije, koji će se održati na Zlatiboru od 2. do 5. jula 2020. godine.

U radu ovog Kongresa značajnu pomoć daće i suorganizatori Kongresa: Udruženje kardiologa Srbije, Udruženje gastroenterologa Srbije, Udruženje reumatologa Srbije, Udrženje nefrologa Srbije, Udruženje za dijabetes Srbije i Udruženje za hipertenziju Srbije, srpsko Lekarsko društvo – sekcija za internu medicinu.
Kongres je pod pokroviteljstvom Evropske federacije za internu medicinu (EFIM) i Internacionalnog Udurženja internista (ISIM).

Organizatori tematskih predavanja biće eminentni naučnici iz Srbije, a program se sastoji iz plenarnih predavanja, simpozijuma, usmenih saopštenja originalnih radova i poster prezentacija.

Nadamo se da će Kongres biti i prilika za sve učesnike da se sretnu ponovo, upoznaju nove kolege i uspostave nove kontakte za buduću saradnju.
Očekujemo Vas na Kongresu i radujemo se vašem dolasku.

Prof.dr Branko Lović

Predsednik organizacionog odbora Kongresa

Prof.dr Aleksandar Nagorni

Predsednik naučnog odbora Kongresa

GLAVNE TEME KONGRESA

• Alergologija
• Endokrinologija
• Gastroenterologija

• Hematologija
• Kardiologija
• Nefrologjia
• Pulmologija
• Reumatologija

Oblici rada Kongresa

  • Plenarna predavanja
  • Simpozijumi
  • Oralne prezentacije
  • Posterske prezentacije

ORGANIZACIONI ODBOR

Branko Lović – predsednik

Članovi

Živoslava Branković
Radmila Živković
Aleksandar Nagorni
Dragan Đorđević

Sekretari

Dragan Lović
Dimitrije Janković
Zorica Cvetković

Naučni odbor

Aleksandar Nagorni – predsednik

Generalni sekretar

Dragan Lović

Članovi

Svetlana Apostolović
Branko Beleslin
Mirjana Bogić
Vesna Bošnjak-Petrović
Nemanja Damjanov
Dragomir Damjanov
Dragan Đorđević
Igor Ivanov
Dragana Jovanović
Miodrag Krstić
Nebojša M. Lalić
Petar Miljić
Tomica Milosavljević
Marija Mitić-Milikić
Radomir Naumović
Miodrag Ostojić
Sanja Simić-Ogrizović
Ivana Stanković
Ivan Tasić
Violeta Vučinić

Predavači:

1. Prof. dr Branko Lović, Intermedica Niš, Medicinski Fakultet Niš
2. Prof dr Aleksandar Nagorni , KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
3. Prof.dr Tomica Milosavljević, Medicinski Fakultet Beograd
4. Prof.dr Miodrag Krstić. KCS Beograd , Medicinski Fakultet Beograd
5. Prof.dr Marija Mitić-Milikić. Medicinski Fakultet Beograd
6. Prof.dr Vesna Bošnjak –Petrović, Medicinski Fakultet Beograd
7. Prof.dr Radomir Naumović, KCS Beograd , Medicinski Fakultet Beograd
8. Prof.dr Svetlana Apostolović, KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
9. Prof.dr Dragana Jovanović, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
10. Prof.dr Dragica Pešut, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
11. Prof.dr Vesna Škodrić, KCS Beograd, Medicinski Fakultet Beograd
12. Prof dr Ivana Nedeljković, Klinika za kardiologiju KCS, Medicinski Fakultet Beograd
13. Prof.dr Vladan Vukčević, KCS, Medicinski Fakultet Beograd
14. Prof dr Dragomir Damjanov, KC Novi Sad , Medicinski Fakultet Novi Sad
15. Prof.dr Branko Beleslin, KCS Beograd , Medicinski fakultet Beograd
16. Prof.dr Ana Đorđrvić-Dikić, KCS Beograd, Medicinski Fakultet Beograd
17. Prof.dr Ljudmila Nagorni-obradović, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
18. Prof. dr Vesna Stojanov, KCS, Medicinski Fakultet Beograd
19. Prof. dr Dragan Lović, Intermedica Niš, Singidunum Univerzitet , Fakultet Zdravstvenih Studija, Beograd
20. Prof.dr Goran Koraćević, KC Niš, Medicnski Fakultet Niš
21. Prof.dr Danijela Benedeto-Stojanov , KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
22. Prof dr Dimitra Kalimanovska, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
23. Prof dr Bosiljka Vujisić Tešić, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
24. Prof.dr Ljiljana Marković-Denić. KBC Bežanijska Kosa,Medicinski Fakultet Beograd
25. Prof.dr Mirza Dilić, KC Sarajevo, Medicinski Fakultet Sarajevo , BiH
26. Prof.dr Slobodan Obradović, VMA Beograd
27. Prof.dr Dejan Sakač, Institut Sremska Kamenica, Medicinski Fakultet Novi Sad
28. Prof.dr Amela Belić, KC Sarajevo, Medicinski Fakultet Sarajevo , BiH
29. Prof.dr Svetlana Jelić, KBC Bežanijska Kosa, Medicinski Fakultet Beograd
30. Prof.dr Sanja Simić-Ogrizović.Opšta Bolnica Medi group, Medicinski Fakultet Banja Luka, BiH
31. Prof.dr Igor Mitić, KC Vojvodine, Medicinski Fakultet Novi Sad
32. Prof. dr Branko Jakovljević, Medicinski Fakultet Beograd
33. Prof.dr Nada Marić-Bojović, Medicinski Fakultet Beograd
34. Prof.dr Ivan Tasić, Institut Niška Banja, Medicinski Fakultet Niš
35. Prof.dr Dragan Đorđević, Institut Niška Banja, Medicinski Fakultet Niš
36. Prof.dr Milica Pešić, KC Niš , Medicinski Fakultet Niš
37. Prof dr Goran Bjelaković KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
38. Prof.dr Višeslav Hadžitanović, Ordinacija Hadžitanović, Beograd
39. Prof.dr Jovan Peruničić, Ordinacija Medisin 59, Beograd
40. Doc dr Vojislav Giga, Klinika za kardiologiju KCS, Medicinski Fakultet Beograd
41. Doc dr MarijaZdravković, KBC Bežanijska Kosa, Medicinski Fakultet Beograd
42. Doc dr Irena Čojbašić KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
43. Doc dr Olivera Marković KBC Bežanijska kosa, Medicinski Fakultet Beograd

44. Doc dr Nataša Zdravković , KC Kragujevac, Medicinski Fakultet Kragujevac
45. Doc dr Darko Antić, KCS Beograd, Medicinski Fakultet Beograd
46. Doc. dr Dragana Marić, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
47. Doc. dr Tatjana Adžić, KCS, Medicinski Fakultet Beograd
48. Doc.dr Mirko Čolić, Institut Dedinje, Medicinski Fakultet Beograd
49. Doc.dr Zorica Dmitrijević, KC Niš, Medicinski Fakultet Niš
50. Doc.dr Nebojša Antonijević, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
51. Doc. dr Miodrag Vukčević, KBC Zemun, Medicinski Fakultet Beograd
52. Doc.dr Mirjana Rajlić-Stojanović, Tehnološko Metalurški Fakultet Beograd
53. Doc.dr Marija Laušević, KCS , Medicinski Fakultet Beograd
54. Doc.dr Vladan Žugić, KCS Beograd , Medicinski Fakultet Beograd
55. Doc.dr Tanja Adžić-Vukićević, KCS Beograd, Medicinski Fakultet Beograd
56. Asist dr Zorica Cvetković KBC Zemun
57. Ass. Dr Spasoje Popović, KCS Beograd
58. Ass dr Marija Branković. KBC Bežanijska Kosa, Beograd
59. Ass dr Aleksandra Djoković, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
60. Ass dr Ivana Savić, KCS Beograd
61. Prim. Dr Jelena Stojšić, KCS Beograd
62. Prim dr Marija Boričić- Kostić, KCS Beograd
63. Prim. Igor Jovanović, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
64. Prim dr Dušan Bastać, Ordinacija Bastać, Zaječar
65. Prim dr Zoran Joksimović, Ordinacija Joksimović, Bor
66. Prim dr Snežana Pavlović, Ordinacija Pavlović, Beograd
67. dr Dejan Spiroski, Institut za rehabilitaciju, Beograd
68. dr Nevena Karanović, Institut za rehabilitaciju Beograd
69. dr Ivana Burazor, Institut za rehabilitaciju Beograd
70. dr Mojsije Anđić, Institut za rehabilitaciju Beograd
71. dr Olga Petrović, Klinika za kardiologiju KCS, Beograd
72. dr Ivana Aleksić, Institut Niška Banja
73. dr Slobodanka Crevar -Marinović , KBC Bežanijska Kosa, Beograd
74. dr Marko Stojanović, KCS Beograd
75. dr Petar Đurić, KCS , Beograd
76. dr Dušanka Kutlešić, KC Niš
77. dr Dragana Stanojević, KC Niš
78. dr Sonja Dakić, KC Niš
79. dr Branislav Ilić, KCS Beograd
80. dr Snežana Đorđević , KC Niš
81. dr Danica Sazdić-Velikić, Institut Sremska Kamenica, Novi Sad
82. dr Vesna Ćeriman- Krstić, KCS , Beograd
83. dr Svetlana Kostić, Institut Niška Banja
84. dr Ana Blanka –Protić, KCS Beograd
85. dr Marija Laban, KCS Beograd

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijavljivanje ucešca se obavlja elektornskim putem, on-line, popunjavanjem Prijave ucešca na sajtu Izvršnog organizatora:
www.smarttravelpco4.rs
Kotizacija za ucešce u celokupnom radu Kongersa iznosi: 12.000 dinara.
Kotizacija obuhvata: zvanicni bedž, kongresni materijal, pristup sesijama Kongresa, prostoru za postersku prezerntaciju i izložbu i pristup društvenom programu.
Molimo ucesnike da prijavljivanje obave najkasnije do 28. aprila 2020. godine, da bi omogucili što efikasniju organizaciju Kongresa.

PRIJAVA SMEŠTAJA

Prijava smeštaja se obavlja elektronskim putem,   on-line popunjavanjem dela Prijave ucešca koji se odnosi na smeštaj na sajtu Izvršnog organizatora www.smarttravelpco4.rs

PRIJAVA RADOVA

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, iskljucivo elektronski,
on line, slanjem na e-mail adresu: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs
Rok za prijem sažetaka je 28. april 2020. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na
sajtu Izvršnog organizatora.
Radovi mogu biti prihvaceni za postersku ili usmenu
prezentaciju o cemu cete dobiti obaveštenje elektronskim
putem.

IZLOŽBA

U toku rada Kongresa bice održana prateca izložba u holu ispred Kongresne sale.
Najpoznatiji proizvoaci lekova i druge medicinske opreme izložice svoje najnovije proivode. Detaljne informacije o mogucnostima i uslovima ucešca na izložbi mogu se dobiti od Izvršnog organizatora Kongresa.

SEKRETARIJAT KONGRESA

Udruženje internista Srbije
Jovan Ristica 20/2
18000 Niš
e-mail: info@uis.org.rs
www.uis.org.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR

SMART TRAVEL PCO
Njegoševa 72a
11000 Beograd
Telefoni: +381 11 770 21 84, 770 25 22
e-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs
www.smarttravelpco4.rs

Hotel MONA

Миладина Пећинара 26, Златибор 31315 www.monazlatibor.com/rs

error: Content is protected !!