Udruženje internista srbije

Finalni Program
XX Kongresa

Preuzmite program

XX Kongres Udruženja Srbije

27 do 30. avgust 2020. godine.
Hotel Mona, Hotel Palisad, Zlatibor

XX KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE

Četvrtak

2. Jul, 2020
13.00-14.20

Naknadno će biti objavljeno

14.30- 16.00

Splenomegalija

Hematološki ili gastroenterološki izazov?

Predsedavajući: Lana Mačukanović-Golubović, Zorica Cvetković

Lana Mačukanović-Golubović
Klinički aspekti splenomegalije

Prikaz bolesnika 1
Zorica Cvetković
Splenomegalija u limfoproliferativnim neoplazmama

Prikaz bolesnika 2
Irena Čojbašić
Splenomegalija u mijeloproliferativnim neoplazmama

Prikaz bolesnika 3
Olivera Marković
Tromboza lijenalne vene

Goran Bjelaković
Splenomegalija u oboljenjima digestivnog trakta

16.00-16.15

Pauza

16.15-17.00

Zajednička sesija

Udruženje internista Srbije i Udruženje za hipertenziju Srbije

Predsedavajući. Dragan Lović, Vesna Stojanov

Dragan Lović
Nutraceutici i kontrola krvnog pritiska

Vesna Stojanov
Hipertenzija kod mladjih osoba

Dejan Sakač
Varijabilnost srčane frekvence i hipertenzija

17.15-18.40

Zajednička sesija

Udruženja internista Srbije i Udruženja internista Bosne i Hercegovine
Embolije pluća: Dijagnostičko terapijski izazov

Mirza Dilić
Neprovocirana plućna embolija: najozbiljniji klinički entitet

Slobodan Obradović
Embolije pluća i maligniteti

Marika Bajc, Amela Begić
Značaj scintigrafije u dijagnostici i praćenju bolesnika sa embolijama pluća: iskustva Stokholma i Sarajeva

Nebojša Antonijević
Prikaz bolesnika sa diferencijalno dijagnostičkim dilemama i elektrokardiografske promene u bolesnika sa embolijama pluća

Marko Stojanović
Antikoagulantna terapija kod bolesnika sa embolijama pluća koji imaju koronarnu bolest i ranije perkutane koronarne intervencije

18:00-18:30

Simpozijum Alkaloid

18:40-19:10

Simpozijum INPharm

19:10-20:00

Simpozijum Boehringer Ing.

20:00

SVEČANO OTVARANJE

PETAK

3. Jul, 2020
8.30-9.30

Srpska limfomska grupa

Male tajne konsultativne hematologije

Moderator: Darko Antić

9.30-10.10

Simpozijum Galenika

10.15.-10.50

Simpozijum Hemofarm

10.55-11.35

Simpozijum Sanofi Aventis

11.35.- 12.15

Simpozijum Astra Zeneca

12.15.-13.15

Simpozijum PharmaSwiss

13.15.-13.55

Simpozijum Actavis

14.00-14.30

Simpozijum Boehringer ing

14.30-15.00

PAUZA

15.00-16.30

Zagonetke u pulmološkoj kliničkoj praksi

Presedavajući: Ljudmila Nagorni –Obradović, Dragana Marić

Jelena Stojšić
Neobične lokalizacije tumora pluća i pleure

Dragana Marić
Sva lica plućne kongestije

Tatjana Adžić
Redak slučaj intersticijske bolesti pluća i tuberkuloze nastao šest godina nakon autoimunog pankreatitisa

Ljudmila Nagorni- Obradović
Uporan kašalj bez febrilnosti

Spasoje Popović
„ Inopinatum expectes“-očekujte neočekivano

16.30- 17.45

TUBERKULOZA

Više lica iste bolesti

Presedavajući: Vesna Škodrić

Vesna Škodrić
Prikaz vanplućnih lokalizacija tuberkuloze

Tanja Adžić-Vukićević
Naša iskustva sa retkim oblicima tuberkuloze

Ana Blanka-Protić
Slučajevi tuberkuloze koji su nas iznenadili

Marija Laban
Brojne internističke dileme na putu postavljanja dijagnoze tuberkuloze

Ivana Savić
Neprepoznata tuberkuloza – iz prakse patologa

17:45-18:15

Simpozijum Astra Zeneca

18.15- 19.15

Šta treba internista da zna o hitnim stanjima u onkoloških pacijenata

Presedavajući: Dragana Jovanović

Branislav Ilić
Dispnea zbog stenoze velikog disajnog puta, pleuralnih/perikardnih izliva  i masivne hemoptizije

Snežana Đorđević
Učestalo povraćanje/dijarea i metabolički poremećaji

Vesna Ćeriman- Kostić
Hematološki poremećaji

Dragana Jovanović
Kancerski bol

Danica Sazdanić- Velikić
Preteće patološke frakture,  kompresija kučmene moždine

19.15-20.15

Bolesti pluća u trudnoći

Presedavajući: Vesna Bošnjak Petrović, Marija Mitić Milikić

Vladimir Žugić
Respiratorna fiziologija u trudnoći

Vesna Bošnjak Petrović
Astma i trudnoća

Marija Mitić Milikić
Plućni tromboembolizam u trudnoći

Ljudmila Nagorni Obradović
Pneumonije u trudnoći

Dragica Pešut
Tuberkuloza  u trudnoći

Miodrag Vukčević
Poremećaji disanja u spavanju kod trudnica

Subota

4. Jul, 2020
8.00-9.30

Bubrežne i kardiovaskularne bolesti

Predsedavajući: Radomir Naumović, Igor Mitić

Petar Đurić
Hipertenzija kao uzrok hronične bolesti bubrega

Dr Zorica Dimitrijević 
Bolesti bubrega kao uzrok hipertenzije

Mirjana Laušević 
Principi lečenja hipertenzije bubrežnih bolesnika

Radomir Naumović 
Kardiovaskularne bolesti nakon transplantacije bubrega

Igor Mitić 
Kardiovaskularne bolesti kao uzroci smrti bubrežnih bolesnika

9.30-10.10

Simpozijum Sanofi Aventis

10.10-11.10

Simpozijum Amicus

11.10-11.55

Simpozijum Boehringer Ing

12.00-12.45

Simpozijum Pharmaswiss

12.50-13.30

Simpozijum Adoc

13.30-14.10

Simpozijum Life Medic

14.10-15.00

PAUZA

15.00- 16.15

Ulcerozni kolitis u kliničkoj praksi

Predsedavajući: Ljiljana Marković-Denić, Olivera Marković

Igor Jovanović
Biomarkeri zapaljenja u dijagnostici inflamatornih bolesti creva

Marija Branković
Ulcerozni kolitis- terapijski pristup

Olivera Marković 
Hematološke komplikacije IBC-a

Ljiljana Marković-Denić 
Prevencija infekcija Clostridium difficile kod pacijenata sa IBC-a

Slobodanka Crevar -Marinović 
Prikaz slučaja iz kliničke prakse

16.20- 18.00

Nealkholna masna bolest jetre (NAFLD)

Sistemska bolest XXI veka

Predsedavajući: Miodrag  Krstić , Tomica Milosavljević 

Miodrag Krstić 
NAFLD – uvod u sistemsko obolenje

Aleksandar Nagorni  
Kada uraditi kolonoskopiju i gastroskopiju pacijentu sa NAFLD?

Vladan  Vukčević
Treba li svim pacijentima sa NAFLD raditi test opterećenja i treba li svakom pacijentu sa koronarnom bolešću uraditi i kolonoskopiju?

Svetlana  Jelić
Šta od endokrinoloških testova treba uraditi pacijentu sa NAFLD?

Sanja  Simić-Ogrizović
Treba li ispitivati bubrežnu funkciju pacijentu sa NAFLD i vice versa?

Miodrag Vukčević
NAFLD i Sleep Apnea Syndrome – postoji li veza?

Mirjana. Rajlić-Stojanović
NAFLD i creva mikrobiota – postoji li zaista veza?

18.00-19.00

Nasledni tumori u internoj medicini

Presedavajući: Aleksandar Nagorni, Petar Sforcan

Dragomir Damjanov 
Nasledni tumori želuca

Nataša Zdravković 
Nasledni tumori pankreasa

Aleksandar Nagorni
Nasledni tumori debelog creva

19.00-20.00

Multidisciplinarni integrisani pristup lečenju funkcionalnih bolesti digestivnog sistema

Simpozijum -panel diskusija

Presedavajući: Tomica Milosavljević, Miodrag Krstić

Tomica Milosavljevic
Gastroenterolog

Nadja Marić-Bojović
Psihijatar

Branko Jakovljević
Specijalista higijene

NEDELJA

5. Jul Jun, 2020
8.30-9.55

Fenomen nagle obustave lekova ("Rebound" fenomen ) širom interne medicine

Predsedavajući: Goran Koraćević, Danijela Benedeto-Stojanov

Goran Koraćević 
Fenomen nagle obustave lekova u kardiologiji: čest i nepravedno potcenjen primer beta blokatora

Mirko Čolić 
“Rebound” fenomen u kardiologiji je veoma opasan ako se radi o antiagregacionim lekovima

Zorica Dimitrijević 
Fenomen nagle obustave lekova u nefrologiji: šta ako se Pacijent dijalizira ?

Danijela Benedeto –Stojanov 
“Rebound”fenomen u gastroenerrologiji: inhibitori protonske pumpe se veoma često primenjuju

Ivana Aleksić 
Fenomen nagle obustave lekova u reumatologiji : kortikosteroidi u fokusu

10.00- 11.20

Dijagnostika i lečenje kompleksnih kardiovaskularnih oboljenja u trudnica

Presedavajući: Dimitra Kalimanovska, Bosiljka Vujisić Tešić

Dimitra Kalimanovska 
Urođene srčane mane i trudnoća

Bosiljka Vujisić Tešić 
Endokarditis i trudnoća

Marija Boričić Kostić 
Dijagnostika tromboze arteficijalnih srčanih valvula u trudnoći

Nebojša Antonijević 
Lečenje bolesnice sa trombozom arteficijalnih valvula u trudnoći

11.20- 12.20

Naknadno će biti objavljeno- sesija UKS

12.20- 13.50

Metabolički sindrom – jedan naziv za brojne subtipove

Presedavajući: Ivan Tasić, Dragan Đorđević

Ivan Tasić 
Metabolički sindrom – Od prve definicije do danas

Milan Lović 
Vaskularno dominantni subtip

Svetlana Kostić
Subtip sa dominantno lipidnim poremećajima

Milica Pešić 
Subtip sa dominantnom inzulinskom rezistencom subtip sa dominantnom gojaznošću

13.50

Zatvaranje Kongresa

Preliminarni program

Sala 2

Petak

3. Jul. 2020
15.00-16.00

Naknadno će biti objavljeno

16.00-16.30

Mini Simpozijum Pfizer

16.30-18.00

30 godina privatne lekarske prakse Srbije 1990-2020

Predsedavajući: Viseslav Hadzi-Tanovic, Dušan Bastać

Viseslav Hadzi-Tanovic
Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u Srbiji na bazi transformacije Domova zdravlja i uspostavljanje institucije privatnog porodičnog lekara u okviru zdravstvenog osiguranja.

Viseslav Hadzi-Tanovic
Urgentna stanja u privatnoj lekarskoj ordinaciji i menadzment zbrinjavanja cardiac arrest-a.

Dušan Bastać 
Nove preporuke, koncepti i dijagnostički algoritam u šest koraka za stabilnu koronarnu bolest-hronični koronarni sindrom, ESC vodič 2019.

Snežana Pavlović 
Značaj kontrole ciljnih organa u arterijskoj hipertenziji

Zoran Joksimović 
Makroamilazemija kao razlog hiperamilazemije u klinički nejasnim stanjima-prikaz slučaja

Jovan Peruničić
Akutna embolija pluća-dijagnostika i terapija

18.00-19.00

Kardiološka rehabilitacija-sveobuhvatan pristup

Predsedavajući. Dejan Spiroski, Ivana Burazor, Dragan Lović

Ivana Burazor 
Radna sposobnost nakon akutnog koronarnog sindroma: Značaj i mesto  kardio rehabilitacije

Mojsije Anđić 
Kardiološka rehabilitacija pacijenata starije životne dobi

Dejan Spiroski
Sekundarna prevencija kroz program kardiološke rehabilitacije

Subota

4. Jul. 2020
8.30-9.30

Dileme i kontraverze u lečenju H.pylori infekcije; Da li je problem zakon (vodič) ili njegovo sprovođenje?

Predsedavajući: Miodrag Krstić,Tomica Milosavljević

Lazar Ranin
Mikrobiolog

Vladimir Milivojević

Dušan Kekić

15.00-16.00

Naknadno će biti objavljeno

16.00-17.00

Ekstranodalni limfomi neuobičajenih lokalizacija

dileme i izazovi

Predsedavajući: Zorica Cvetković, Olivera Marković

Zorica Cvetković
Ekstranodalni limfomi-Prikaz bolesnika 1

Marija Zravković
Limfomi srca – Prikaz bolesnika 2

Olivera Marković
Limfomi nadbubrega – Prikaz bolesnika 3

17.00-18.30

Infarkt miokarda bez okluzije koronarnih arterija: MINOCA

Predsedavajući: Svetlana Apostolović, Aleksandra Djoković

Aleksandra Djoković
Antifosfolipidni sy

Svetlana Apostolović
Spontana disekcija koronarnih arterija

Dušanka Kutlešić
Homocistein i AIM

Dragana Stanojević
Tacocubo vs. MINOCA

Sonja Dakić
Značaj NMRa u MINOCA

18.30-20.00

Šta je na raspolaganju internisti za savremenu neinvazivnu dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti?

Predsedavajući: Ivana Nedeljković, Vojislav Giga, MarijaZdravković

Vojislav Giga
Strestestovi u dijagnostici ishemijske bolesti srca

Olga Petrović
Ehokardiografija kao zlatni standard za valvularnu bolest srca

Ivana Nedeljković
Srčana funkcija pod lupom ergospirometrije

Marija Zdravković
Magnetnarezonanca kao kraljica u proceni strukturnihoboljenja srca